Jovlieva, Dilfuza, Vokhid Fayziev, Abdirasul Vakhobov, Khadicha Ashurova, Abdurauf Yusubaxmedov, Jakhongir Tuychiboyev, Zulkhumor Mirzaeva, and Komila Nugmonova. “Preparation of Polyclonal Antiserum for Potato X Virus”. Journal of Wildlife and Biodiversity 8, no. 1 (November 28, 2023): 268–278. Accessed April 14, 2024. https://wildlife-biodiversity.com/index.php/jwb/article/view/480.