Jovlieva, Dilfuza, Vokhid Fayziev, Abdirasul Vakhobov, Khadicha Ashurova, Abdurauf Yusubaxmedov, Jakhongir Tuychiboyev, Zulkhumor Mirzaeva, and Komila Nugmonova. 2023. “Preparation of Polyclonal Antiserum for Potato X Virus”. Journal of Wildlife and Biodiversity 8 (1):268-78. https://doi.org/10.5281/zenodo.10206960.