DEDYUKHIN, S. V. .; EGOROV, L. V. .; RUCHIN, A. B. . Assessment of efficiency of pitfall trap method for enumeration of phytophagous beetles . Journal of Wildlife and Biodiversity, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 416–433, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11112868. Disponível em: https://wildlife-biodiversity.com/index.php/jwb/article/view/642. Acesso em: 22 jun. 2024.